The team


julius "bukz" bendt


I'm the CEO of Juto Studio, also, I code stuff!

Nichlas Skov Olesen


I code stuff, and do art!